KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna: 24 – 31 grudnia 2018 r.
  3. Ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 r.
  5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.
  6. Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
  7. Dni do dyspozycji Dyrektora Szkoły:

2 listopada 2018
2  maja 2019