KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego:  1 września 2020
  2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 
  3. Ferie zimowe: 18 – 31 stycznia  2021
  4. Wiosenna przerwa świąteczna: 1– 6 kwietnia 2021
  5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021
  6. Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021